Klor – Enkel metod för rengöring av vattnet

Klor används för att desinfektera, döda bakterier och ta bort organiska föroreningar. Det är bevisat att klor är det bästa alternativet om man har väldigt smutsigt vatten och att temperaturen är över 28 grader Celsius. Men det är tyvärr inte lika lätt som många tror, om pH-värdet inte befinner sig i den godkända zonen funkar inte kloret som det ska. Ett vanligt misstag många gör är att de tillsätter alldeles för mycket klor i vattnet och riskerar att skada sin utrustning.

Kemikalien gör att vattnet håller ett visst pH-värde och på så sätt renar vattnet. Du vill alltid hålla pH-värdet mellan 7.2 och 7.6 för att undvika eventuella skador på utrustningen.  Har man till exempel för lågt värde så blir vattnet surt och ”aggressivt”, vilket kan skada utrustningen men även irritera huden och dina ögon. Hittar man rost i badet brukar det också vara ett tecken på att pH-värdet är för lågt. Har man för högt värde är reningseffekten minimal och skapar ett grumligt vatten som är en perfekt miljö för alger.

Men hur hittar man rätt nivå då? Har man fel nivå finns det flera medel som hjälper dig att höja eller sänka värdet. Som nybörjare är det vanligt att man startar en ”berg-och-dal-bana” när man försöker hitta det rätta värdet. Vattnet har till exempel för lågt värde, man tillsätter medlet som höjer pH-värdet, men sen när man kollar med pH-stickan ligger värdet alldeles för högt. För att undvika detta bör du använda medlet i intervaller, eftersom värdet stiger under en längre tid. Det är lätt hänt att man mäter för tidigt, tror att nivån fortfarande är för låg och tillsätter mer.

Hög värme, mycket regn, algbildning eller hög badbelastning gör att man behöver tillsätta något som heter chockklor. Det renar vattnet efter ungefär ett dygn, då kan man få bort synligt smuts med hjälp av bottensug. Det osynliga smutsen samlas i filtret. Mät alltid pH-värdet efter en behandling, men se till att vänta i två till tre dygn då klorhalten kan vara väldigt hög några dagar efter.